ČESKÁ SYSTEMICKÁ SPOLEČNOST            
               
             

kontakt    stanovy    členové   přihláška

 
   

posláním společnosti je rozvíjet a šířit

   
   

systemický přístup jako ucelenou vědeckou disciplínu

       
                       
                       
  Vedení České systemické společnosti  
     
  Presidium ČSS  
     
  Petr Parma, ředitel ČSS  
    Institut systemických studií  
    Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4  
    society@systemic.cz  
     
  Vratislav Strnad, president ČSS  
    Institut pro systemickou zkušenost  
    Máchova 23, 120 00 Praha 2  
    +420 222 520 467  
    strnad@isz.cz  
     
  Lucie Ditrychová, tajemnice presidia ČSS  
  Jaroslav Janeček, člen presidia ČSS  
  Bohumíra Lazarová, člen presidia ČSS  
     
  Revizor ČSS  
     
  Klára Hejduková, revizor ČSS  
     
     
     
  Členství v České systemické společnosti  
     
  Členské příspěvky stanovilo presidium takto:  
     - studenti v řádném denním studiu       200,- Kč  
     - fyzické osoby – občané                       300,- Kč  
     - fyzické osoby – podnikatelé  
       a právnické osoby                                800,- Kč  
     
  Variabilní symbol pro platbu členských příspěvků zjistíte na stránkách Seznam členů. Nový členové, kteří dosud v seznamu nejsou, uvedou jako variabilní symbol datum svého narození ve formátu rok-měsíc-den  
     
  Bankovní spojení: Transparentní účet u Raiffeisenbank a.s., číslo 1576769001/5500.  
  Účet je veřejný, všechny pohyby na účtu můžete sledovat na webové adrese:  
  http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=1576769001  
  Na této stránce se můžete přesvědčit, zda vaše platba na účet ČSS došla.  
         
         
         
    Seznam členů ke dni 20. března 2004    
         
    Pro lepší vzájemnou informovanost a spolupráci předkládáme seznam členů ČSS – fyzických osob i institucí, včetně pracovních kontaktních údajů.    
         
    Číslo před jménem člena je členské číslo, které slouží i jako variabilní symbol při placení členských příspěvků. Variabilní symbol vytvoříte spojením členského čísla a roku, na který členský příspěvek platíte. Příklad: společnost Arkáda platí členský příspěvek na rok 2002 – jako variabilní symbol uvede číslo 402002.    
         
         
    Číslo; Příjmení, jméno; Titul; Povolání; Organizace; Ulice; PSČ; Obec; UTO; Telefon; Fax; Mobil; E-mail    
         
   

40; Arkáda - sociálně psychologické centrum; ; Psychosociální služby; Fugnerovo nám. 48; 397 01; Písek 1; 0362; 211300; 211300; ; arkada@iol.cz

47; Březinová, Kristina; Mgr.; Psycholog; Středisko pro mládež Klíčov; Čakovická 51; 190 00; Praha 9; 02; 6846277; 83880212; k.brezinova@post.cz

24; Čapková, Jitka; Mgr.; Speciální pedagog; Fokus Vysočina - K - Centrum; 5. Května 356; 580 01; Havlíčkův Brod 1; 0451; 21845; ; ; k-centrum@highlands.cz

21; Český národní podnik s.r.o.; ; Vzdělávání a poradenství,rozvojové programy; Řetězová 10; 110 00; Praha 1; 02; ; ; ; iva.curdova@cnp.cz

26; Ditrychová, Lucie; Mgr.; Sociální pracovnice; Profesní komora sociálních pracovníků; Čajkovského 31; 130 00; Praha 3; 02; 801900; 90007276; pkps@seznam.cz

19; Dobeš, Jan; ; Ext. pracovník Linky bezpečí (supervizor),student PS-SPPG PedF UK Praha; Linka Bezpečí Nadace Naše dítě; Ústavní 91; 181 00; Praha 8; 02; ; ; ; evaeng@seznam.cz

42; Furmanová, Barbora; Mgr.; Specialista pro řízení firemní kultury; Expandia Banka, a. s.; Ovocný trh 8; 117 19; Praha 1; 02; ; ; ; bfurmanova@expandia.com

23; Havlík, Miloš; Mgr.; Sociolog; Fokus Vysočina - K - Centrum; 5. Května 356; 580 01; Havlíčkův Brod 1; 0451; 21845; ; ; k-centrum@highlands.cz

11; Hejduková, Klára; Ing.; Vedoucí konzultatnt,supervizor ISK; Extima, s. r. o.; Nad Hájem 3; 147 00; Praha 4; 244 404 065; 244 404 067; 602 269 156; hejdukova@extima.org

22; Hesoun, Jan; ; Sudent psychologie; Katedra psychologie FF UK Praha; 110 00; Praha 1; 02; ; ; ; janhesoun@hotmail.com

53; Chochola, Martin; PhDr., PhD., Senior konzultant, kouč, supervizor a terapeut; Extima CZ, s.r.o.; Budějovická 1157; 252 42; Jesenice; 220 990 301;604 179 980, chochola@extima.eu

12; Institut pro systemickou zkušenost; ; Vědecká a výzkumná činnost,systemické výcviky; Hlavní 60; 141 00; Praha 4; 02; 72766234; 72766234; macek@isz.cz

3; Institut systemického koučování; ; Vědecká a výzkumná činnost,systemické výcviky; Nad Hájem 3; 147 00; Praha 4; 244 404 059; 244 404 066; 603 436 465; institute@systemic.cz

4; Janeček, Jaroslav; Ing.; Vedoucí konzultatnt,supervizor ISK; Extima, s. r. o.; Nad Hájem 3; 147 00; Praha 4; 02; 244 404 065; 244 404 067; 603 814 452; janecek@extima.org

33; Kratochvíl, Petr; PhDr.; Psycholog; Psychologická agentura Akord; Březinova 119; 586 01; Jihlava 1; 066; 31975; ; ;

9; Křepelová, Alena; PaedDr.; Poradenský psycholog; Pedagogicko-psychologická poradna; Arabská 683; 160 00; Praha 6; 02; 20612131; ; krepel@egp.cz

43; Kubička, Jiří; Mgr.; Psycholog, rodinný terapeut; VFN, Denní sanatorium Horní Palata; Lannova 2; 115 60; Praha 1; 02; 2,5E+07; ; ;

27; Lazarová, Bohumíra; PhDr.; Vysokoškolská učitelka,psycholog; Katedra psychologie PedF MU Brno; Poříčí 7; 603 00; Brno 3; 05; 43129335; ; lazarova@jumbo.ped.muni.cz

49; Leško, Ladislav; Mgr.; Učitel, úředník; Odbor školství Okresního úřadu; Adlerova 29; 040 22; Košice; +4219; 56715679; ; lesko@filia.sk

45; Límová, Michaela; Mgr.; Sociální pracovnice; Soukromá praxe; Pod strání 26; 100 00; Praha 10; 02; 7815203; ; ; michaela@terminal.cz

30; Linha, Marek; PhDr.; Poradenský psycholog; Gymnázium; Šrobárova 1; 040 01; Košice; +42155; 6440173; ; ; linha@isz.cz

44; Lochmannová, Milena; MUDr.; Lékař - psychiatr; Psychiatrická léčebna Bohnice; Ústavní 91; 181 02; Praha 8; 02; 8574430, 8574230; ;

10; Loumová, Magda; PaedDr.; Psychoterapeut; II. poliklinika; ; 160 00; Praha 6; 02; 51097288;

38; M - Centrum, konzultační středisko; ; Vzdělávací činnosti; Tř. Legionářů 15; 586 01; Jihlava 1; 066; 7306033; 7305153; ; m_centrum@ji.cz

14; Macek, Zdeněk; Mgr.; Psychoterapeut; Institut pro systemickou zkušenost; Hlavní 60; 141 00; Praha 4; 02; 72766234; 72766234; macek@isz.cz

17; Machová, B.; Mgr.; Sociální pracovnice; Poradna pro integraci; Senovážná 2; 110 00; Praha 1; 02; 24216758; 24212426; ppi@ini.cz

51; Mánková, Anna; Mgr.; Psycholog; ; U  Kaštanu  11; 169 00; Praha 6; 233 356 338,  737 589 543; annamankova@seznam.cz

7; Marčáková, Taťána; ; Student psychologie; Katedra psychologie FF MU Brno; Tučkova 17; 602 00; Brno 2; 05; ; ; ;

15; Měchurová, Lenka; PhDr.; Vedoucí poradenského oddělení; Úřad práce; Nábř. 1. Máje 2259; 397 01; Písek 1; 0362; 215566; 215566; ; pavel.mechura@post.cz

52; Novotná, Kateřina; Ing.;  Systemický kouč, konzultant, supervizor; NOVO Solution s.r.o.; Xavierova 5; 150 00; Praha 5; 602 347 475; novotna@novosolution.cz 

48; Orosová, Oĺga; PhDr., CSc.; Psycholog; Katedra psychologie PF UP JŠ; Mánesova 23; 040 00; Košice; +4219; 56331556 kl. 47; ; orosova@kosice.upjs.sk

29; Ouředníčková, Lenka; Mgr.; Probátor; Městský soud v Praze; Spálená 2; 112 16; Praha 1; 02; 21932204; 24947050; msprobac@gts.cz

1; Parma, Petr; PaedDr.; Psychoterapeut,poradce, supervizor; Systemická poradna a institut; Nad Hájem 3; 147 00; Praha 4; 244 404 059; 244 404 066; 603 436 465; clinic@systemic.cz

2; Parmová, Simona; ; Systemický kouč,konzultant; Extima, s. r. o.; Nad Hájem 3; 147 00; Praha 4; 244 404 068; 244 404 067; 604 206 958; parmova@extima.org

32; Peclová, Kateřina; Mgr.; Psycholožka,lektorka; Psychologická praxe; Mírové nám. 1396; 397 01; Písek 1; 0362; 215031; ; ; peclova@isz.cz

20; Pětivoká, Dana; ; Psychoterapeut; M.O.S.T.; Čakovická 51; 190 00; Praha 9; 02; 6897929; ; ; petivoka@serverhk.czcom.cz

41; Platz, Ivan; MUDr.; Lékař, vedoucí oddělení Cesta; SMK, oddělení Cesta; Sádecká 169; 252 30; Řevnice; 02; 5,8E+07; 991400; ;

16; Pokorný, Vratislav; Mgr. Ing.; Psycholog; Psychologické centrum OSO VA Brno; Chodská 17A; 612 00; Brno 12; 05; 41182884 linka 3071;

34; Polanská, Renata; Mgr.; Sociální pracovnice; Psychiatrická léčebna Bohunice; Ústavní 91/95; 180 00; Praha 8; 02; ; ; ;

18; Pondělíková, Iva; Ing.; Ředitelka,systemický kouč,konzultant; Český národní podnik s.r.o.; Řetězová 10; 110 00; Praha 1; 02; ; ; ; iva.curdova@cnp.cz

28; Reissfelder, Annette; dipl. psych.; Psycholog,kouč,personální poradce,trenér; Soukromá praxe; Krátká 8; 100 00; Praha 10; 02; ; ; ; Annette.Reissfelder@mtc.cz

46; Rozmarová, Pavla; MUDr.; Psychoterapeut, lékařka; IV. Interní klinika VFN; U nemocnice 2; 120 00; Praha 2; 02; 24962474; 6880703; ; rozmar@volny.cz

8; Říčařová, Jana; Mgr.; Psycholog; Psychologická praxe; 391 01; Sezimovo Ústí 1; 0361; ; ;

35; Schmidt, Václav; PaedDr.; Rodinný poradce; SM Řevnice - odd. Cesta; Sádecká 169; 352 02; Řevnice; 02; 9914900; ; ;

5; Steinerová, Stanislava; Bc.; Sociální pracovník,terapeut; Středisko pro děti a mládež; Školní 129; 261 01; Příbram 1; 0306; 632266; ; ; spdmp@mbox.vol.cz

31; Strnad, Vratislav; PhDr.; Psychoterapeut,supervizor ISZ,ISK,AMRP; Institut pro systemickou zkušenost; Hlavní 60; 141 00; Praha 4; 02; 72766234; 72766234; 02/71721171 privat; strnad@isz.cz

25; Syrový, Jan; Mgr.; Vedoucí sociálního centra; Fokus Vysočina; Perknov 1840; 580 01; Havlíčkův Brod 1; 0451; 26657; ; ;

39; Šimánková, Stanislava; Mgr.; Psycholog; Není určeno; ; 100 00; Praha 10; 02; ; ; ;

6; Šimeček, Michal; ; Student psychologie; Katedra psychologie FF MU Brno; Tučkova 17; 602 00; Brno 2; 05; ; ; ;

37; Šimková, Lenka; ; Sociální pracovnice,poradce; Institut pro systemickou zkušenost; Hlavní 60; 141 00; Praha 4; 02; 72766234; 72766234; 02/71721171 privat; simkova@isz.cz

13; Úlehla, Ivan; Mgr.; Psychoterapeut,supervizor ISZ,AMRP; Renesance, soukromá psychologická poradna; P. O. Box 256; 397 01; Písek 1; 0362; 214312; 214312; ; ivan.ulehla@quick.cz

50; Vaněk, Richard; PhDr.; Andragog, personalista; Ministerstvo zemědělství ČR; Těšnov 17; 117 05; Praha 1; 02; 21812767, 21812014; ; vanekr@mze.cz
 

36; Votavová, Milada; PhDr.; Psycholožka; SM Řevnice - odd. Cesta; Sádecká 169; 352 02; Řevnice; 02; 9914900; ; ;