Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2004     Přihlášky »  
               
   

Program konference 2004    

přihláškový formulář  
                 
    Středa, 19, května 2004 - Den přednášek          
                 
    11:00 Přednášky k workshopům (bez diskuse)     Organizace konference »  
                               
    Jak můžeme reformovat vzdělávání podnikatelů, manažerů a jejich poradců?     Program konference »  
                               
      Lojda, J.     programme@systemic.cz  
      Problematika přípravy managementu z pohledu rektora university          
      Přednáška, 10, česky, dataprojektor          
      Příspěvek shrnuje zkušenosti autora z managementem ve velkých firmách.          
      Kritizuje současné vnímání potřebnosti rozvoje komunikačních technik a podceňování     Organizátoři konference »  
      významu rozvoje vlastní osobnosti, zvláště u technicky vzdělaných manažerů.          
      Zkušenosti přenáší do koncepce universitní přípravy podnikatelů a manažerů.     Extima CZ  
      Úvodní sdělení k dílně Universitní učitelé - dobří nebo špatní studenti?     www.extima.eu    
                 
      Merunková, J.    

Czech Business Club  
      Alternativní výuka pro střední školy     www.czechbusinessclub.cz  
      Přednáška, 10, česky, -          
      Důležitost změny v osnovách středních škol a zařazení alternativních způsobů výuky     Česká systemická společnost  
      do osnov maturitních ročníků. Představení navrhovaného programu, prezentace     www.systemic.cz/society  
      výsledků realizovaných zkušebních workshopů na Obchodní akademii. Úvodní sdělení          
      ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Parma, P., Galatík, L.    

Sborníky příspěvků »

 
      Nové myšlení na "staré" universitě          
      Přednáška, 5, česky, -    

konference 2002-2008  
      Mohou nové myšlenky zprostředkovávat vysokoškolští učitelé se "starým" myšlením?          
      Jak zajistit, aby se studenti s novými přístupy nejen "potkali", ale mohli je i zažít?          
      Úvodní sdělení k dílně Universitní učitelé - dobří nebo špatní studenti?          
            Ke stažení »  
      Štursa, P.          
      Jak se učí učitelé učitelů…?    

program konference  
      Přednáška, 5, česky, -          
      Konstruktivismus. Strašák nebo naděje? Co je to "učit"? Nové myšlení v pedagogice.    

pozvánka  
      Úvodní sdělení ke dílně Pane učiteli, jak je to doopravdy…?          
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Parma, P.          
      Není koučování jako koučování…          
      Přednáška, 20, česky, -          
      Úvodní přednáška k sekci Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing? Východiska a principy hlavních přístupů v koučování. Metodologie koučování.          
                 
      Bobek, M.          
      Koučovací magie a mystika aneb Co vlastně rozhoduje o tom, zda koučování vůbec bude co k čemu?          
      Přednáška, 25, česky, -          
      Některá zjištění z výzkumu způsobů a forem koučovací práce, které nejčastěji vedly (či nevedly) k požadovaným výsledkům pro jednotlivce a/nebo jeho organizaci. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Hospodářová, I.          
      "Svépomocné" koučování          
      Přednáška, 5, česky, -          
      Zpráva o dvouleté zkušenosti vzájemného koučování se osmičlenné skupiny lidí, kteří si vzájemně pomáhají koučováním řešit své problémy a současně se učí koučovat. Úvodní sdělení k dílně Pomozme si sami…          
                 
      Pondělíková, I.          
      Jiné přemýšlení nám pomůže se nalézt          
      Přednáška, 5, česky, -          
      Motto: Dejte mi dost dlouhou páku a jednou rukou budu moci pohnout světem. (Peter M. Senge). Hledáme způsoby, jak vylepšit naše společnosti, podnikání a výkonnost. Nejčastěji však nepřekročíme vlastní stín a pozměňujeme současné. Tento přístup nás posunuje po malých krocích - nahoru, dolů, stranou… A my stále hledáme to "jinak". Něco, co nepřinese jen dílčí změnu. Důkladné a smysluplné - "jinak. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
               
      Seifert, J., Fryntová , J          
      Štíhlé myšlení ve štíhlé výrobě          
      Přednáška, 5, česky, -          
      Rozsáhlé systémy koučování ve výrobních podnicích světové třídy. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
    15:00 Přednášky k workshopům (bez diskuse)        
                               
    Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                               
      Havlíček, M.        
      Míra přirozenosti v manažerské praxi          
      Přednáška, 10, česky, dataprojektor          
      Nakolik být přirozený, nakolik rozumět sobě, situacím a okolí a nakolik kopírovat manažerské vzory... Sdělení se bude zabývat otázkami vyváženosti mezi vlastní lidskou přirozeností a stylizací se do různých manažerských stylů... Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Hejduková, K., Parma, P.          
      Řízení systémových změn ve firmách          
      Přednáška, 5, česky, -          
      Chcete změnit firmu? Užitečné předpoklady pro zavádění změn, úskalí a mýty, konkrétní zkušenosti. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Kallista , P.          
      Systemický přístup aneb jak "rozfungovat" procesní řízení, jak "zfunkčnit" ISO          
      Přednáška, 15, česky, dataprojektor          
      V přednášce se pokusím pronést několik odvážných konstatování o současné situaci firem, pokusím se "generalizovat" své poznatky a domněnky plošně na současnou situaci v českých firmách a budu přitom jistě mnohé z vás poněkud dráždit. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Pacovský, P.          
      Proč většině manažerů dnešní doba připadá obtížná, aneb dnešní manažer potřebuje čtyřikrát více kompetencí…          
      Přednáška, 20, česky, -          
      Většina současných manažerů má kvalifikaci zaměřenou na produkt, který produkují, koordinují, vyvíjejí. Proto mezi manažery najdeme ekonomy, právníky, IT specialisty… Zarážející však je, že i když se jedná o špičkové odborníky, tak zpravidla oni i jejich týmy vykazují o několik desítek procent nižší produktivitu, než je požadována. Kde se efektivita ztrácí a jak ji získat či obnovit? Úvodní sdělení k dílnám Klíčové postoje a návyky v přístupu k jednotlivci a Klíčové postoje a návyky v přístupu ke skupině - týmu.          
                 
      Parma, P.          
      Achillova pata podnikatele a manažera          
      Přednáška, 10, česky, -          
      S čím potřebují dnešní podnikatelé a manažeři nejvíce pomoci, v čem jim pomoci skutečně lze a v čem jsou jejich očekávání marná… Úvodní sdělení ke dílně Podnikatelé a manažeři - vůdcové nebo oběti?          
                               
    Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?        
                 
      Janeček, J.          
      Jsou rozvojová střediska opravdu rozvojová?          
      Přednáška, 10, česky, -          
      Základní rozlišení hodnotících a rozvojových způsobů práce ve středisku. Výsledky RS - pomoc při stanovování individuálního plánu rozvoje pracovníků. Využití výsledků RS při řízení pracovníků. RS jako nástroj "nastartování" osobního rozvoje. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Mojžíš, J.          
      Využívání systemického přístupu v implementaci systémů hodnocení a motivace aneb Být či nebýt (systemikem)          
      Přednáška, 5, česky, dataprojektor          
      Jak vypadají systémy hodnocení a motivace, které pracují s moderními zkušenostmi s účinnou prací s lidmi a čím se liší od dnes nejrozšířenějších postupů. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně          
                 
      Šimral, B.          
      Informační zdroje pro HR, koučování a Pre-Employment screening          
      Přednáška, 5, česky, dataprojektor          
      Přehled základních informačních zdrojů pro oblast HR, managementu, řízení a příbuzných oborů - jak bezplatné zdroje, tak placené databáze, tištěná periodika, "white papers" nejpřednějších asociací apod. Načrtnutí moderních metod "pre-employment screening" včetně praktických příkladů a zajímavostí (vyhlášení výběrového řízení jako snaha o získání konkurenční výhody), přístup k informacím v učící se společnosti a organizaci, "competitive intelligence" z pohledu managera. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Šobr, J.          
      Systemický eLearning          
      Přednáška, 10, česky, -          
      Moderní doba přináší moderní komunikační media, jejichž masovost umožňuje nové vzdělávací přístupy. Systemický eLearning se zabývá aplikací poznatků z teorie konstruktivismu (a systemického přístupu obecně) do internetového elektronického vzdělávání. Teoretický příspěvek vysvětluje základní principy systemického eLearningu oproti standardnímu přístupu, administrace vzdělávacího procesu a možností dalšího rozvoje vzdělávacího procesu. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                               
    17:00 Přednášky k workshopům (bez diskuse)          
                               
    Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?        
                 
      Alex, K.          
      Konstelace organizací          
      Přednáška, 10, anglicky, -, -          
      V posledních letech došlo v mnoha zemích k velkému vzrůstu zájmu o modely organizací. Ve velmi krátké době se vyjasňují skryté dynamiky práce. Řešení mnoha otázek můžeme nalézat třeba v organizační struktuře, otázkách vedení, organizačních změnách, podnikatelských konfliktech rodinných firem, správných rozhodnutích, marketingových otázkách, problémech zaměstnanců… Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně          
                 
      Antenová, M., Bouček, K., Ečer, J., Kollár, D., Kraus, P.          
      Systemický management v praxi          
      Přednáška, 10, česky, -          
      Systemické principy lze plně využívat při řízení a rozvoji sociálních systémů. Jsme na začátku, zkušenosti u nás i ve světě nejsou delší, než deset let. Úvodní sdělení k dílně Nové myšlení "v rukou" šéfa firmy.          
                 
      Bobek, M.          
      Konfliktogeny a interveny aneb Co vyvolává konflikty mezi lidmi a jak se lidé učí, řídí a mění?          
      Přednáška, 20, česky, -          
      Krátká sonda do dvou odlišných způsobů zacházení s lidmi, k čemu je každý z nich dobrý a jak se doučit tomu z nich, ve kterém nás nevychovali.          
                 
      Hejduková, K.          
      Rozdíly mezi tradičním a moderním přístupem ve vedení a rozvoji lidí          
      Přednáška, 10, česky, -          
      Rozdíly mezi tradičním a moderním přístupem k vedení a rozvoji lidí. Základní rozdílné předpoklady. Proč vlastně překračovat tradici? Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Valter, G.          
      Mezinárodní tréninky a systemické myšlení          
      Přednáška, 10, anglicky, dataprojektor          
      Jaký význam mají mezi-kulturní dimenze tréninkových programů pro manažery a nadnárodní organizace (220 000 zaměstnanců z celého světa a 250 sesterských organizací ve více než 50 zemích). Manažeři dceřiných firem ve 12 zemích Střední a Východní Evropy byly ve Vídni zařazeny do skupin případových studií. Cílem skupin bylo převzít program, který už byl úspěšně zaváděn v Rakousku. Podělíme se o cenné poznatky, které jsme získali v posledních šesti letech při práci s těmito mezinárodními skupinami, stejně jako o náš přístup ke kulturním dimenzím tréninku. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
      Sumetzberger, W.          
      Systemický pohled na řízení firem          
      Přednáška, 20, anglicky, dataprojektor          
      Systemický přístup k managementu vidí sociální systémy (organizace, firma) jako ne-triviální stroje. Management je chápán jako zvláštní typ komunikace a neustálý proces. V tomto procesu je třeba trvale věnovat pozornost šesti oblastem, jimiž manažeři zabezpečují, aby firma mohla přežít a rozvíjet se: 1. rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností, 2. rozdíl mezi "uvnitř" a "venku", 3. komplexita firmy, 4. otázka "zdrojů" (podnikatelských, lidských…), 5. rozdíl mezi lidmi a organizací, 6. rozdíl mezi úplnou a neúplnou informací. Úvodní sdělení ke stejnojmenné dílně.          
                 
    19:30 Slavnostní zahájení konference        
                               
      Dětská opera Praha pod vedením Jiřiny Markové - Kryslíkové a klavírního doprovodu Petry Klimešové - Výběr z Mozartových oper Figarova svatba, Kouzelná flétna a Don Giovanni          
                               
    20:00 Samostatné přednášky (s diskusí)          
                               
    Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?        
                 
      Parma, P.          
      Oslava starého myšlení          
      Přednáška, 10, česky, -          
      Vzdejme hold všemu, co předcházelo "novému", na čem mohlo "nové" vykvést a bez čeho by "nové" bylo jen "starým"... Samostatná přednáška s diskusí.          
                 
      Galatík, L.          
      Jak a proč fungují lidské systémy?          
      Přednáška, 30, česky, -          
      Úvahy o člověku, lidech, vzdělávání a jeho významu. Samostatná přednáška s diskusí.          
                 
      Rosický, A.          
      Pozorovatel a Samo-organizace          
      Přednáška, 15, česky, zpětný projektor, dataprojektor          
      Vybrané partie z kybernetiky 2. řádu s akcentem na měnící se pojetí řady pojmů. Mezi ně patří sebereflexe člověka, včetně porozumění biologické (materiální) povaze poznání. Stěžejním pojmem přípěvku je implicitní (tacitní) znalost a schopnost člověka ji - díky abstraktnímu myšlení - externalizovat pomocí symbolů, primárně prostřednictvím jazyka. Tak vzniká konceptuální informace, sdílená v sociálních systémech a ovlivňovaná jak používanou technologií, tak sdílenými paradigmaty a mocí… Příspěvek tak přispívá k porozumění skutečné komplexitě sociálních systémů. Samostatná přednáška s diskusí.          
                 
      Rosický, A.          
      Lesk a bída redukcionismu          
      Přednáška, 15, česky, zpětný projektor, dataprojektor          
      Od svého vzniku naráží systémové myšlení na problém redukcionismu, který je přirozenou součástí lidského poznání. Systemické myšlení, které se soustřeďuje na porozumění komplexitě, tuto skutečnost reflektuje a promítá ji do používaných postupů a metod. Jedním ze stěžejních principů je kritické (systémové) myšlení, které akcentuje právě porozumění významu (významům), sdílených skrze jazyk. Bohužel s nedostatkem porozumění se potýká mnoho principů, metod, metafor a nástrojů… se kterými jsou spojovány naděje na zásadní změny, které v naší globální současnosti pociťujeme. Samostatná přednáška s diskusí.          
                 
      Průdek, D.          
      Epistemologie managementu          
      Přednáška, 15, česky, dataprojektor          
      Úvodem se nabízí otázka, jak dlouhý by musel být řetězec myšlenek, kterými bychom popsali život člověka, stejně jako "život organizací", v celé komplexitě. Takový úkol by určitě překročil rozsah této přednášky a pravděpodobně i jeden lidský život. Všichni se učíme od narození až do posledního dne našeho života novým věcem, přesto, že "světu" rozumíme po celou tuto dobu jen "pramálo"… Samostatná přednáška s diskusí.          
                 
      Průdek, D.          
      Řízení změny řízením sebe sama          
      Přednáška, 15, česky, dataprojektor          
      Využití systemických principů v realizaci změn. Samostatná přednáška s diskusí.          
                               
                 
                 
                 
    Čtvrtek, 20. května 2004 - Den workshopů          
                 
    09:00 1.blok dílen                
                               
    Jak můžeme reformovat vzdělávání podnikatelů, manažerů a jejich poradců?        
                 
      Merunková, J.          
      Alternativní výuka pro střední školy          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Důležitost změny v osnovách středních škol a zařazení alternativních způsobů výuky do osnov maturitních ročníků. Představení navrhovaného programu, prezentace výsledků realizovaných zkušebních workshopů v Obchodní akademii. Workshop nabídne přítomným možnost aktivně se zapojit do diskuse nad konkrétním obsahem nového středoškolského předmětu.          
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Grosamová, N.          
      PCA koučování          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Není koučování jako koučování… Diskuse a ochutnávka koučování, které vychází z principů PCA - na osobu zaměřeného přístupu.          
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Havlíček, M.          
      Míra přirozenosti v manažerské praxi          
      Workshop, 90, česky, dataprojektor, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Nakolik být přirozený, nakolik rozumět sobě, situacím a okolí a nakolik kopírovat manažerské vzory...? Jak zajistit vyváženost mezi vlastní lidskou přirozeností a stylizací se do různých manažerských stylů?          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Antenová, M., Bouček, K., Ečer, J., Kollár, D., Kraus, P.          
      Nové myšlení "v rukou" šéfa firmy          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Diskusní dílna navazuje na odborné sdělení Systemický management v praxi. Nejen předsedové představenstev a generální ředitelé si zde mohou vyměnit zkušenosti s využíváním moderních přístupů v sociálním systému firmy. Dílna pokračuje v dalším bloku.          
                 
    11:30 2.blok dílen                
               
   

Jak můžeme reformovat vzdělávání podnikatelů, manažerů a jejich poradců?          
                 
      Štursa, P.          
      Pane učiteli, jak je to doopravdy…?          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Jak se učí učitelé učitelů...?. "Jak je to doopravdy?", chtějí vědět studenti universit. Jak správně podnikat, řídit, žít…? Lze najít správnou odpověď? Konstruktivismus jisté možnosti nabízí…          
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Hospodářová, I.          
      Pomozme si sami…          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Diskusní dílna navazuje na odborné sdělení "Svépomocné" koučování. Z dvouleté zkušenosti vzájemného koučování se osmičlenné skupiny lidí, kteří si vzájemně pomáhají koučováním řešit své problémy a současně se učí koučovat, lze vyvodit závěry a zkušenosti přenositelné do jiných situací. Jak těchto principů využít např. v týmové práci, na poradách, ale i třeba v rodině, se můžete dozvědět právě zde.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Valter, G.          
      Mezinárodní tréninky a systemické myšlení          
      Workshop, 90, anglicky, dataprojektor          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Jaký význam mají mezi-kulturní dimenze tréninkových programů pro manažery a nadnárodní organizace (220 000 zaměstnanců z celého světa a 250 sesterských organizací ve více než 50 zemích). Manažeři dceřiných firem ve 12 zemích Střední a Východní Evropy byly ve Vídni zařazeny do skupin případových studií. Cílem skupin bylo převzít program, který už byl úspěšně zaváděn v Rakousku. Podělíme se o cenné poznatky, které jsme získali v posledních šesti letech při práci s těmito mezinárodními skupinami, stejně jako o náš přístup ke kulturním dimenzím tréninku.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Antenová, M., Bouček, K., Ečer, J., Kollár, D., Kraus, P.          
      Nové myšlení "v rukou" šéfa firmy          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Pokračování diskusní dílny z předcházejícího bloku.          
                 
    14:30 3.blok dílen                
                 
   

Jak můžeme reformovat vzdělávání podnikatelů, manažerů a jejich poradců?          
                 
      Parma, P., Galatík, L.          
      Universitní učitelé - dobří nebo špatní studenti?          
      Workshop, 90, česky, -, 25          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Nové myšlení na "staré" universitě. Jak zajistit kvalifikování vysokoškolských učitelů v základech moderních (systemických) věd (konstruktivismus, kybernetika, systémové teorie, teorie autopoiesy, chaosu apod.). Diskuse o systému akreditací pedagogů VŠ.          
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Pacovský, P.          
      Klíčové postoje a návyky v přístupu k jednotlivci          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Proč většině manažerů dnešní doba připadá obtížná, aneb dnešní manažer potřebuje čtyřikrát více kompetencí… Mapuje a vysvětluje kompetence top-manažera, manažera, obchodníka…, související s vytvářením a udržováním vztahu s někým dalším (kolega, podřízený, nadřízený, zákazník). Cílem je vyjasnit, jaké máme možnosti v přístupu k ostatním (jejich výhody a nevýhody, příklady jejich uplatnění) a jak zvýšit efektivitu našich rozhovorů a získat z nich více dobrých myšlenek i pocitů.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Blažek, J.          
      Neinstruktivní nástroje rozvoje osobnosti a firem          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Samostatný workshop. Neinstruktivní rozvojové programů (q-Hry) jsou založené na tom, že si účastníci sami vybírají cestu a metody jak dosáhnout cíle a v tomto procesu objevují sebe sama i své kolegy a okolí a zákonistosti interakce s ním. Nejtypičtější aplikací je q-Hra, ve které jsou účastníci seznámeni s virtuálním světem (typicky minulost, nebo budoucnost), předem si definují svoje role, ve kterých do tohoto q-herního světa vstupují. Po vstoupení do tohoto světa jsou odkázání zcela na sebe, mohou zkoumat tento svět, komunikovat s herními postavami (lektoři), které hrají role a jsou součástí světa a platí pro ně stejná pravidla. Účastníci svými akcemi přímo vytváří tento nový svět a vytváří příběh, který se v tomto jiném světě odehrává.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Hejduková, K.          
      Rozdíly mezi tradičním a moderním přístupem ve vedení a rozvoji lidí          
      Workshop, 90, česky, video, zpětný projektor , -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Rozdíly mezi tradičním a moderním přístupem ve vedení a rozvoji lidí: Základní rozdílné předpoklady, proč to dnes musí být jinak, konkrétní změny.          
                 
    16:30 4.blok dílen                
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Bobek, M.          
      Koučovací magie a mystika aneb Co třeba si něco z toho v mikroformě odžít?          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Společně se pokusíme vytvořit si prostor k navození několika izolovaných zážitků s účinností i neúčinností jednotlivých fází koučovací práce a možná při tom i objevit, co a kam asi tak může vést. Účastníci si budou moci v roli kouče i koučovaného na vlastní kůži vyzkoušet použití některých "magických" koučovacích nástrojů a sledovat, co to s nimi a s druhými dělá. Aktivní angažovanost koučů a laiků všech možných škol s jejich ukázkovými minivložkami podle jejich vlastní fantazie je v programu také vítána jako jeho integrální součást. Zážitek osvícení nezaručuji, ale při tvůrčí spolupráci nás všech může klidně nastat…          
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Pondělíková, I.          
      Jiné přemýšlení nám pomůže se nalézt          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Hledáme způsoby, jak vylepšit naše společnosti, podnikání a výkonnost. Nejčastěji však nepřekročíme vlastní stín a pozměňujeme současné. Tento přístup nás posunuje po malých krocích - nahoru, dolů, stranou… A my stále hledáme to "jinak", které nepřinese jen dílčí změnu. Důkladné a smysluplné "jinak. Budeme společně hledat cesty k novému a jinému manažerskému přemýšlení s využitím koučovacího přístupu. Dílna pokračuje v dalším bloku.          
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Pacovský, P.          
      Klíčové postoje a návyky v přístupu ke skupině/týmu          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Proč většině manažerů dnešní doba připadá obtížná, aneb dnešní manažer potřebuje čtyřikrát více kompetencí… Zkusíme objasnit příčiny, proč současné týmy fungují často jako skupiny, proč se pracovníci cítí spíše v direktivním prostředí než v inspirativním týmu… Pokusíme se najít a zmapovat jednoduché cesty, způsoby myšlení a postupy, které by mohly v praxi pomoci. Vyjasníme, jaké kroky je možné udělat k tomu, abychom vytvořili tým, ve kterém dosahujeme synergická řešení, motivaci, dobré pocity a trvalý růst členů.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Sumetzberger, W.          
      Systemický pohled na řízení firem          
      Workshop, 90, anglicky, dataprojektor , 20          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Systemický přístup k managementu vidí sociální systémy (organizace, firma) jako ne-triviální stroje. Management je chápán jako zvláštní typ komunikace a neustálý proces. V tomto procesu je třeba trvale věnovat pozornost šesti oblastem, jimiž manažeři zabezpečují, aby firma mohla přežít a rozvíjet se: 1. rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností, 2. rozdíl mezi "uvnitř" a "venku", 3. komplexita firmy, 4. otázka "zdrojů" (podnikatelských, lidských…), 5. rozdíl mezi lidmi a organizací, 6. rozdíl mezi úplnou a neúplnou informací. Diskuse o těchto klíčových otázkách může manažerům pomoci nacházet jiné přístupy a způsoby řízení.          
                 
    18:30 5.blok dílen                
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Hejduková, K.          
      Řízení systémových změn ve firmách          
      Workshop, 90, česky, video, zpětný projektor, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Řízení systémových změn ve firmách: Užitečné předpoklady pro zavádění změn, úskalí a mýty, konkrétní zkušenosti.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Alex, K.          
      Konstelace organizací          
      Workshop, 90, anglicky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. V posledních letech došlo v mnoha zemích k velkému vzrůstu zájmu o modely organizací. Ve velmi krátké době se vyjasňují skryté dynamiky práce. Řešení mnoha otázek můžeme nalézat třeba v organizační struktuře, otázkách vedení, organizačních změnách, podnikatelských konfliktech rodinných firem, správných rozhodnutích, marketingových otázkách, problémech zaměstnanců… Uvedení do hlavních principů konstelací, ukázka konstelací. Dílna pokračuje v dalším bloku.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Janeček, J.          
      Jsou rozvojová střediska opravdu rozvojová?          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Cvičení zaměřené na mapování růstového potenciálu v rámci ozvojového střediska (RS). Ukázka využití výsledků RS jako podklad pro další rozvoj pracovníka.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Mojžíš, J.          
      Využívání systemického přístupu v implementaci systémů hodnocení a motivace aneb Být či nebýt (systemikem)          
      Workshop, 90, česky, dataprojektor , -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Jak vypadají systémy hodnocení a motivace, které pracují s moderními zkušenostmi s účinnou prací s lidmi a čím se liší od dnes nejrozšířenějších postupů. Diskuse s možností projektování moderního motivačního systému.          
                 
    20:00 Společenský večer                
                 
                 
                 
                 
    Pátek, 21. května 2004 - Den workshopů          
                 
    09:30 5.blok dílen                
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Parma, P.          
      Úvod do systemického koučování          
      Workshop, 90, česky, -, 25          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Není koučování jako koučování… Významná větev profesionálního koučování s širokým uplatněním (podnikání a management, rodina, škola, sociální služby, osobní a vztahová oblast…), ale vysokou náročností na kvalifikaci a osobnost kouče, jejímuž rozmachu přispívá už deset let česká škola systemického koučování. Praktická dílna s ochutnávkou.          
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Kallista , P.          
      Systemický přístup aneb jak "rozfungovat" procesní řízení, jak "zfunkčnit" ISO          
      Workshop, 90, česky, dataprojektor, flipchart, 25          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Současní manažeři a implementátoři "nových pořádků" uvažují o lidech ve firmě jako o triviálních strojích. A právě to je hlavním nedostatkem všech implementačních projektů. S tak dobrým úmyslem manažeři vše připraví, naprojektují, jdou "do toho" naplno, a ti zlí lidé ve firmě jim to nakonec vždycky kazí, nejsou ochotní nebo schopní přijmout, co se po nich chce a jen to shazují…          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Alex, K.          
      Konstelace organizací          
      Workshop, 90, anglicky, -, -          
      Pokračování dílny z předcházejícího bloku.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Šimral, B.          
      Informační zdroje pro HR, koučování a Pre-Employment screening          
      Workshop, 90, česky, dataprojektor , 25          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Přehled a ukázka práce se základními informačními zdroji pro oblast lidských zdrojů, managementu, řízení a příbuzných oborů - jak bezplatné zdroje, tak placené databáze, tištěná periodika, "white papers" nejpřednějších asociací apod. Načrtnutí moderních metod "pre-employment screening" včetně praktických příkladů a zajímavostí (vyhlášení výběrového řízení jako snaha o získání konkurenční výhody), přístup k informacím v učící se organizaci, "competitive intelligence" z pohledu managera.          
                 
    11:30 7.blok dílen                
                 
   

Koučování v podnikání a managementu - nový přístup nebo nový marketing?          
                 
      Seifert, J., Fryntová , J.          
      Štíhlé myšlení ve štíhlé výrobě          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Rozsáhlé systémy koučování ve výrobních podnicích světové třídy.          
                 
   

Co opravdu trápí dnešní podnikatele a manažery a co se s tím dá či nedá dělat?          
                 
      Parma, P.          
      Podnikatelé a manažeři - vůdcové nebo oběti?          
      Workshop, 90, česky, -, 25          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Achillova pata podnikatele a manažera. Zamysleme se, co se nám s firmami a ve firmách prakticky nedaří, ať s tím děláme, co děláme. Zkusme zjistit, co naopak alespoň trochu jde. Můžeme vytvořit inventář toho, co nefunguje, kudy nemá smyslu chodit, a toho, co funguje, čeho má smysl dělat víc... Kdo se o to chce pokusit, je vítán na tomto workshopu.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Benák, R.          
      Psychologické koučování          
      Workshop, 90, česky, -, -          
      Dílna navazuje na odborné sdělení Není koučování jako koučování… Diskuse a ochutnávka koučování, které vychází z principů psychologie.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Šobr, J.          
      Systemický eLearning          
      Workshop, 90, česky, zpětný projektor, dataprojektor, -          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Moderní doba přináší moderní komunikační media, jejichž masovost umožňuje nové vzdělávací přístupy. Systemický eLearning se zabývá aplikací poznatků z teorie o konstruktivismu (a systemického pří-stupu obecně) do internetového elektronického vzdělávání. Diskuse k tomuto zajímavému fenoménu moderní doby a k jeho praktické využitelnosti v podnikání a managementu.          
                 
   

Jsou "nové" přístupy k řízení lidí a sociálních skupin účinnější, než tradiční?          
                 
      Strnad, V., Hesoun, J.          
      Story management - organizace jako dobrý příběh          
      Workshop, 90, Česky, flipchart, -          
      Soustředění se na příběh - sled událostí v čase - umožňuje nahlédnout na zvláštní narativní logiku, která je dána sousledností dějů a nikoli kauzalitou. To nás vysvobozuje z kolotoče připisování viny (i zásluh) a můžeme se lépe soustředit na probíhající firemní procesy. Stručný výklad spojený s ilustrací metodiky.          
                         
                               
    13:30 Závěr konference                  
                               
                               
                 
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-